LIBRARIAN

Sr. No  Name  Phone No
LIBRARIAN
   1  (Vacant)  –

 

Sr. No Name Phone No
SUPERINTENDENT
1 Balbir Kumar Bindra 94174-21555

 

Sr. No Name Phone No
PHARMACIST
1 Rozy Nagpal 95016-55003

 

Sr. No Name Phone No
STENO TYPIST 
1 Sunny Kumar 99157-07900

 

Sr. No Name Phone No
JUNIOR ASSISTANT
1 Satwant Kaur 90231-57581
2 2 – 6 ( Vacant )  

 

Sr. No Name Phone No
SR. LECTURE ASSISTANT
1 Harwinder Kaur 95011-90959
2 Manoj Kumar 98786-55516
3 3 – 8 ( Vacant )  

 

Sr. No Name Phone No
JR. LECTURE ASSISTANT
1 Jagmohan Lal 85570-61872
2 Jaswinder Singh 95017-00813
3 Rajesh Khanna 98729-68266
4 Baldeep Kumar 97791-27039
5 Gursimranjeet Singh 98142-57450
6 6 – 13 ( Vacant )  

 

Sr. No Name Phone No
TABLA PLAYER
1 Anil Kumar 94173-28228
2 Davinder Singh 94175-82321
3 Subhash Chander 94178-77293
4 Malkeet Singh 98032-54155
5 ( Vacant )  

 

Sr. No Name Phone No
 GASMAN
1 Ranjit Singh 97790-50201

 

Sr. No Name Phone No
SR. LAB ATTENDENT
1 Sukhwant Singh 95016-00811
2 Joginder Singh 98152-14091
3 Mohinderpal 89680-07089
4 Satinder Singh 94172-10029
5 Bhagirath 94630-88245
6 Ram Singh 98728-19331

 

Sr. No Name Phone No
LAB ATTENDENT
1 Manjeet Singh 81461-03805
2 Satpal Singh 81461-44042
3 Gurnam Singh 98786-44933
4 ( Vacant )  

 

Sr. No Name Phone No
   ANIMAL COLLECTOR
1 Baljeet Singh 98554-95812

 

Sr. No Name Phone No
   LIBRARY ATTENDENT
1 Balwinder Kaur 98558-25660
2 Charanjeet Singh 85289-88590

 

Sr. No Name Phone No
WATCHMAN
1 Balwinder Kaur 98154-90206
2 Gurdev Singh 98782-82894
3 Harish Chander 97791-27919
4 4 – 6 ( Vacant )  

 

Sr. No Name Phone No
WATER MAN
1 Iqbal SIngh Chonta 95922-95652
2 (Vacant)  

 

Sr. No Name Phone No
  BELDER/GARDENER
1 Hakam Singh 99156-49492
2 Sukhpal Singh 94177-79274
3 Mani Ram 92564-53948
4 Ram Milan 95051-57905
5 Ram Karan 99140-51984

 

Sr. No Name Phone No
   SWEEPER
1 Uma Rani 98728-57448
2 Bimla Devi 98763-20381
3 Vidya Rani 95019-00784
4 Surinder Kaur 99145-63139
5 5 – 6 ( Vacant )